تریلر فیلم تور موتور سنگین

تریلر کوتاه از فیلم تور موتور سنگین هیأت اتومبیل رانی و موتور سواری استان تهران با حمایت اول مارکت کاری از محمدرضا مسرتی، با همکاری شرکت کاج یوتاب

لینک تیزر در اینستاگرام: تریلر کوتاه از فیلم تور موتور سنگین

;