تیزر شامپو پراتسوم

تیزر شامپو پراتسوم توسط آقای محمدرضا مسرتی با همکاری شرکت کاج یوتاب تهیه و تولید شده است.

تهیه کننده و کارگردان : محمدرضا مسرتی
با تشکر از علی ابدالی
مدیر فیلمبرداری : علی محمد اسکویی
مدیر تولید : آرش رضایی
دستیار کارگردان : فرزانه بهزادی
تصویربردار ۲ : محمدرضا منصوری
دستیار تصویر : رضا گودرزی
صحنه : نسیم قرگزلو
لباس : نگار اورنگی

لینک تیزر در اینستاگرام: تیزر شامپو پراتسوم

 

;